Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Pioneer Point Partners LLP og Davidson Kempner Capital Management L.P.’s erhvervelse af fælles kontrol over NGF Nature Energy Biogas A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en forenklet anmeldelse af Pioneer Point Partners LLP (”Pioneer Point Partners”) og Davidson Kempner Capital Management L.P.’s (”Davidson Kempner”) erhvervelse af fælles kontrol over NGF Nature Energy Biogas A/S (”NGF Biogas”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NGF Biogas udfører aktiviteter i Danmark inden for bl.a. biogasproduktion, salg af- og handel med gas, transport af gas samt andre gas-relaterede ydelser. Forud for fusionen er NGF Biogas ultimativt ejet af 8 danske kommuner gennem selskabet Naturgas Fyn I/S.

Pioneer Point Partners er et investeringsselskab, der fokuserer på europæiske selskaber med aktiviteter inden for energi, miljø og/eller vand. Pioneer Point Partners har ingen aktiviteter i Danmark forud for fusionen.

Davidson Kempner er et globalt investeringsselskab, der primært beskæftiger sig med rådgivning af private investeringsfonde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. januar 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion NGF Biogas

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Henrik Bjarke Knudsen, tlf. 4171 5096 eller e-mail: hbk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.