Øvrige nyheder

Varsling af fusion: Almindelig anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Traktor- & Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til en anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Traktor- og Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen (herefter benævnt samlet ”Targetselskaberne”). Targetselskaberne driver alle virksomhed med detailsalg af landbrugsmaskiner, reservedele til landbrugsmaskiner samt de dertil knyttede reparationsydelser i Danmark.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Danish Agro Machinery Holding A/S er via datterselskabet Danish Agro Machinery A/S aktiv med import og engrosforhandling af CLAAS landbrugsmaskiner i Danmark. Forud for erhvervelsen af enekontrollen med Targetselskaberne har Danish Agro Machinery Holding A/S ikke detailaktiviteter i Danmark. Danish Agro Machinery Holding A/S er etableret i marts 2016 i forbindelse med, at Danish Agro indgik eksklusive distributionsaftaler med CLAAS om import og forhandling af CLAAS landbrugsmaskiner i Danmark, Sverige og Norge.

Danish Agro a.m.b.a. er det ultimative moderselskab for Danish Agro Machinery Holding A/S. Danish Agro a.m.b.a. er en andelsejet grovvarevirksomhed, som har sine hovedaktiviteter inden for bl.a. salg af færdigfoder, gødning, planteværn, såsæd, mineralblandinger, fabriksfoderblandinger samt foderråvarer til landbruget.

Targetselskabernes er alle autoriserede forhandlere af landbrugsmaskiner og reservedele af mærket CLAAS, og deres hovedaktivitet er således forhandling og detailsalg af nye og brugte landbrugsmaskiner til danske landmænd. Herudover driver Targetselskaberne aktiviteter med salg af redskaber til landbrugsmaskiner, tilbehør og reservedele samt eftersalgsservice.

Fusionen berører ifølge parterne, markederne for salg af landbrugsmaskiner, tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner, eftersalgsservice samt redskaber.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. oktober 2017 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion DAM/VH/RMF/RM/AP

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Nielsen, tlf. 4171 5195 / e-mail mni@kfst.dk eller fuldmægtig Cathrine Koch Olsen, tlf. 4171 5037 / e-mail col@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.