Central klageindgang hos KFST

Statslig erhvervsaktivitet og støtte

Klager over statslig erhvervsaktivitet, herunder over statslig prissætning heraf, samt statslig støtte til bestemte former for erhvervsvirksomhed, kan ske til det ansvarlige ressortministerium:

Det ansvarlige ministerium behandler klager over ministeriets egen erhvervsaktivitet.

Hvert ministerium kan således behandle klager over deres egen erhvervsaktivitet, men også over erhvervsaktivitet i de styrelser og institutioner m.v., som hører under hvert ministeries ansvarsområde. Det kan fx være klager over, at en statslig erhvervsaktivitet ikke er lovlig eller ikke er lovligt prissat. Det kan fx også være klager over, at en statslig støtte til en erhvervsvirksomhed ikke er lovlig i henhold til reglerne på ministeriets område.

Det ansvarlige ministerium kan tage stilling til, om en statslig aktivitet på ministeriets område er lovlig, herunder om den er lovligt prissat. Det ansvarlige ministerium kan også tage stilling til, om det er lovligt, hvis der er ydet statslig støtte til erhvervsvirksomhed.

Det ansvarlig ministerium kan prioritere, om en klage skal behandles.

Du kan læse mere om reglerne vedr. statslig erhvervsvirksomhed og støtte på Økonomistyrelsen hjemmeside.

Hvis du vil klage over statslig erhvervsaktivitet eller støtte skal du henvende dig til det relevante ministerium, jf. denne oversigt.