BRANCHEFORENINGSUDMELDINGER

Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening - frifundet ved Retten i Aalborg - brancheforeningsudmelding

17. december 2001

Aalborg Nørresundby Kørelærerforening blev ved Retten i Aalborg frifundet for at have undladt at efterkomme Konkurrencerådets påbud om at ophæve fastsatte vejledende priser.

Dansk Kartoffelproducentforening – bøde på 500.000 kr. ved Retten i Kolding – en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. - brancheforeningsudmelding

06. september 2011

Dansk Kartoffelproducentforening idømt bøde på 500.000 kr. ved Retten i Kolding. Herudover er en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr.

Danske Bedemænd - bødeforlæg på 400.000 kr. vedtaget - brancheforeningsudmelding

27. maj 2011

Danske Bedemænd har vedtaget et bødeforlæg på 400.000 kr

International Transport Danmark (ITD) – bødeforlæg på 300.000 kr. vedtaget - brancheforeningsudmelding

03. september 2010

International Transport Danmark (ITD) har vedtaget et bødeforlæg på 300.000 kr.

Dansk Busvognmænd – bøde på 500.000 kr. ved Højesteret (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt af Københavns Byret, samt omgørelse af dom afsagt af Østre Landsret) – to ledende medarbejdere idømt bøde på 25.000 kr. (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt af Københavns Byret, samt omgørelse af dom afsagt af Østre Landsret) – brancheforeningsudmelding

30. august 2010

Dansk Busvognmænd blev ved Københavns Byret idømt en bøde på 1.000.000 kr. for at opfordre deres medlem til brug af prisfastsættelse. En ledende medarbejder blev idømt en bøde på 35.000 kr., mens en anden ledende medarbejder blev idømt en bøde på 25.000 kr. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom, men ændrede Dansk Busvognmænds bøde til 400.000 kr., samt ændrede begge bøder til de ledende medarbejdere til 15.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Busvognmænd ændret til 500.000 kr., mens bøderne til de ledende medarbejdere blev ændret til 25.000 kr.

Dansk Juletræsdyrkerforening – bøde på 500.000 kr. ved Højesteret (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt ved Retten på Frederiksberg, efterfølgende omgørelse af dom afsagt ved Østre Landsret) – en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. (bødestørrelse er en omgørelse af dom afsagt ved Retten på Frederiksberg, efterfølgende omgørelse af dom afsagt ved Østre Landsret) – brancheforeningsudmelding

30. august 2010

Dansk Juletræsdyrkerforening blev ved Retten på Frederiksberg idømt bøde på 200.000 kr. for at have opfordret dens medlemmer om brug af vejledende mindstepris. Herudover blev en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. Østre Landsret stadfæstede efterfølgende dommen, dog blev Dansk Juletræsdyrkerforenings bøde ændret fra 200.000 kr. til 400.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Juletræsdyrkerforening ændret fra 400.000 kr. til 500.000 kr., og bøden til den ledende medarbejder blev ændret fra 15.000 kr. til 25.000 kr.

Dansk Juletræsdyrkerforening – bøde på 400.000 kr. ved Østre Landsret (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt ved Retten på Frederiksberg, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. (bødestørrelse er en stadfæstelse af dom afsagt af Retten på Frederiksberg, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – brancheforeningsudmelding

24. september 2009

Dansk Juletræsdyrkerforening blev ved Retten på Frederiksberg idømt bøde på 200.000 kr. for at have opfordret dens medlemmer om brug af vejledende mindstepris. Herudover blev en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. Østre Landsret stadfæstede efterfølgende dommen, dog blev Dansk Juletræsdyrkerforenings bøde ændret fra 200.000 kr. til 400.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Juletræsdyrkerforening ændret fra 400.000 kr. til 500.000 kr., og bøden til den ledende medarbejder blev ændret fra 15.000 kr. til 25.000 kr.

Dansk Busvognmænd – bøde på 400.000 kr. ved Østre Landsret (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt ved Københavns Byret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – to ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. (bødestørrelsen er en omgørelse af dom afsagt af Københavns byret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – brancheforeningsudmelding

08. september 2009

Dansk Busvognmænd blev ved Københavns Byret idømt en bøde på 1.000.000 kr. for at opfordre deres medlem til brug af prisfastsættelse. En ledende medarbejder blev idømt en bøde på 35.000 kr., mens en anden ledende medarbejder blev idømt en bøde på 25.000 kr. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom, men ændrede Dansk Busvognmænds bøde til 400.000 kr., samt ændrede begge bøder til de ledende medarbejdere til 15.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Busvognmænd ændret til 500.000 kr., mens bøderne til de ledende medarbejdere blev ændret til 25.000 kr.

Dansk Busvognmænd – bøde på 1.000.000 kr. ved Københavns Byret (bødestørrelsen omgjort ved dom afsagt af Østre Landsret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – en ledende medarbejder idømt bøde på 35.000 kr., samt en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. (bødestørrelsen omgjort ved dom afsagt af Østre Landsret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – brancheforeningsudmelding

06. april 2009

Dansk Busvognmænd blev ved Københavns Byret idømt en bøde på 1.000.000 kr. for at opfordre deres medlem til brug af prisfastsættelse. En ledende medarbejder blev idømt en bøde på 35.000 kr., mens en anden ledende medarbejder blev idømt en bøde på 25.000 kr. Østre Landsret stadfæstede byrettens dom, men ændrede Dansk Busvognmænds bøde til 400.000 kr., samt ændrede begge bøder til de ledende medarbejdere til 15.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Busvognmænd ændret til 500.000 kr., mens bøderne til de ledende medarbejdere blev ændret til 25.000 kr.

Dansk Juletræsdyrkerforening – bøde på 200.000 kr. ved Retten på Frederiksberg (bødestørrelse stadfæstet ved dom afsagt af Østre Landsret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) – en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. (bødestørrelse omgjort ved dom afsagt af Østre Landsret, efterfølgende omgjort ved dom afsagt af Højesteret) - brancheforeningsudmelding

20. februar 2009

Dansk Juletræsdyrkerforening blev ved Retten på Frederiksberg idømt bøde på 200.000 kr. for at have opfordret dens medlemmer om brug af vejledende mindstepris. Herudover blev en ledende medarbejder idømt bøde på 15.000 kr. Østre Landsret stadfæstede efterfølgende dommen, dog blev Dansk Juletræsdyrkerforenings bøde ændret fra 200.000 kr. til 400.000 kr. Ved Højesteret blev bøden til Dansk Juletræsdyrkerforening ændret fra 400.000 kr. til 500.000 kr., og bøden til den ledende medarbejder blev ændret fra 15.000 kr. til 25.000 kr.

Dansk Transport og Logistik – bøde på 400.000 kr. pålagt ved Københavns byret- brancheforeningsudmelding

15. december 2011

Dansk Transport og Logistik er ved Københavns byret blevet pålagt en bøde på 400.000 kr., for at have udarbejdet og stillet en omkostningsprognose til rådighed for foreningens medlemmer, hvorved priskonkurrencen mellem de berørte vognmænd ville blive formindsket ved at ensrette medlemmernes prisstigninger.