Hvad koster det at klage til Klagenævnet for Udbud?

Omhandler det indklagede et udbud, der er under EU's tærskelværdier, koster det 10.000 kr. i gebyr at klage. For klager over EU's tærskelværdier er klagegebyret på 20.000 kr.

Læs mere