Hvad er et dynamisk indkøbssystem?

Dynamiske indkøbssystemer er en elektronisk indkøbsproces til indkøb af ydelser, der er generelt tilgængelige på markedet og opfylder ordregiverens krav.

Dynamiske indkøbssystemer kan anvendes til alle typer af indkøb dvs. indkøb af varer, bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser. Et dynamisk indkøbssystem kan med fordel anvendes ved mere standardiserede indkøb som fx fødevarer eller kontorartikler.

Et dynamisk indkøbssystem kan betegnes som en slags åben rammeaftale, idet alle der opfylder minimumskravene til egnethed, og ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal optages i systemet. Ordregiver er forpligtet til løbende at optage nye deltagere i systemet, og kan ikke begrænse antallet af deltagere.

Læs mere