Hvad er en koncessionskontrakt?

Ved en koncessionskontrakt overdrager ordregiver ansvaret for levering af et bygge- og anlægsarbejde eller en tjenesteydelse til en leverandør, der som vederlag herfor enten får retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet eller tjenesteydelsen eller denne ret sammen med betaling af en pris.

Hvis fx en offentlig myndighed indgår en aftale med en økonomisk aktør om at opføre en parkeringsplads, hvorefter den økonomiske aktør får retten til at udnytte parkeringspladsen, er der tale om en koncessionskontrakt. Den økonomiske aktørs vederlag består således i retten til at udnytte parkeringspladserne og eventuelt retten til at kræve betaling for brugere af parkeringspladsen. Det er ikke et krav, at den offentlige myndighed opnår en ejendomsret over det udførte arbejde.

Koncessionskontrakter er ikke omfattet af udbudsloven, men er i stedet reguleret via direktivet om tildeling af koncessionskontrakter

Læs mere