Er udbuddet omfattet af WTO/GPA-aftalen?

Som udgangspunkt er anskaffelser over tærskelværdierne i udbudsloven også omfattet af WTO/GPA aftalen.

I regi af WTO-aftalen er der i 1994 indgået en GPA-aftale mellem medlemmerne af WTO. GPA står for Government Procurement Agreement.

Aftalen indebærer, at medlemmerne skal foretage ikke-diskriminerende udbud i forhold til erhvervsdrivende i andre WTO-medlemslande, samt følge visse procedureregler mv. EU har tiltrådt aftalen på medlemsstaternes vegne. Som udgangspunkt er alle EU-udbud omfattet af WTO/GPA aftalen. Derfor bør ordregivere afkrydse ”ja”-rubrikken i udbudsbekendtgørelsen.

At et udbud er omfattet af WTO-aftalen betyder ikke, at ordregiver er forpligtet til at følge andre regler end udbudsloven. Det betyder blot, at ordregiver skal give økonomiske aktører og ydelser fra lande, der har underskrevet disse aftaler, en behandling, som ikke må være mindre gunstig end den, der gives ved bygge- og anlægsarbejder, vareleverancer, tjenesteydelser og økonomiske aktører fra EU.

Læs mere