Analyse

Ex-post analyse af tilsagn i fusionssager

Konsulenthuset Incentive har for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en ex post-analyse af tilsagn afgivet ved seks danske fusionssager siden 2001. Helt overordnet er konklusionen, at strukturelle tilsagn i flere tilfælde har været effektive i forhold til at sikre konkurrencen, mens adfærdstilsagn oftest ikke har været effektive i forhold til at sikre konkurrencen.

Sagerne er udvalgt i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på at udspænde forskellige typer af tilsagn og forventede udfald.

Følgende seks sager indgår i undersøgelsen:

  • Danish Crowns køb af Steff-Houlberg (2001)
  • Etableringen af FAS/Infomedia (2002)
  • DONG Energys køb af Elsam, Energi E2, Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning (2006)
  • Arcus’ køb af Pernod Ricard (2012)
  • Fusionen mellem EY og KPMG (2014)
  • Danish Agros overtagelse af Dan Agro og DLA Agro (2015)

Indsigter fra analysen er anvendt i "Vejledning om tilsagn i fusionssager".