Analyse

Afrapportering fra ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring

Regeringens ekspertudvalg for børn, unge og markedsføring har afleveret sin rapport til erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Markedsføring over for børn og unge udfordrer både børnene, de unge og deres forældre. Udvalget anbefaler en række konkrete initiativer, som kan lette udfordringerne.

Formand for ekspertudvalget om børn, unge og markedsføring, og direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Vi har haft et godt udvalgsarbejde, som er mundet ud i nogle konkrete anbefalinger, der kan styrke forbrugerbeskyttelsen af børn og unge yderligere.
Danske børn og unge er generelt godt beskyttede mod vildledende markedsføring, men de støder stadig på udfordringer. Det gælder især markedsføring af abonnementer, kommerciel kommunikation på nye digitale platforme og køb i apps.
Vi anbefaler blandt andet, at børn og unge klædes bedre på til at agere som kompetente og aktive forbrugere. Det er det rigtige sted at sætte ind. Børn og unge er i høj grad på nettet uden forældre ved deres side, og selv om forældrene er til stede, viser vores undersøgelser, at de ikke altid har forudsætningerne til at rådgive dem.

Ekspertudvalget fremlægger en række anbefalinger og initiativer, der kan bidrage til at udmønte anbefalingerne, heriblandt:

  • at der igangsættes et eftersyn af markedsføringsloven med henblik på at undersøge, om den danske implementering af EU-direktiverne er tilstrækkelig klar og på linje med de øvrige landes implementeringer
  • at relevante myndigheder og organisationer arbejder for at minimere risikoen for, at børn og unge foretager utilsigtede køb i spil. Blandt andet at der igangsættes et læringsforløb i børnehaverne, så børnene selv og deres forældre via børnene lærer, at gratis spil ikke altid er gratis
  • at relevante myndigheder og organisationer arbejder for, at øge børn og unges kompetencer til at navigere i forhold til kommerciel kommunikation på nye platforme. Blandt andet at der udarbejdes undervisningsmateriale om sociale medier til brug i folkeskolen

Bag rapporten ligger et større analysearbejde, der blandt andet viser, at knap en femtedel af børnene aldrig er under voksenopsyn, når de er på de digitale medier, og 30 procent af forældrene aldrig har talt med deres børn om markedsføring på nettet. Se andre vigtige resultater her.

Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring blev nedsat af regeringen i april 2013.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på tlf. 4171 5098.

På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, kan forældre finde gode råd og vejledning om børn og unges køb med kreditkort på mobiltelefon og computer