Analyse

Fremtidens detailhandel

Forandringer på vej i detailhandlen. Der er flere tegn på, at dansk detailhandel vil ændre sig i de kommende år. Det konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i analysen ”Fremtidens detailhandel”.

E-handel, øget internationalisering og digitalisering er tre forhold som ventes at præge fremtidens detailhandel. På tre år er omsætningen i e-handlen steget med 56 procent.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at e-handel med dagligvarer på sigt har potentiale til at udfordre de tre største dagligvarekæder, som i dag har en samlet markedsandel på ca. 85 procent. Det vil styrke konkurrencen og bidrage til, at forbrugerne får adgang til et bredt udvalg af varer til gode priser.

Flere leverandører af dagligvarer har oplevet, at dagligvarekædernes krav i forhandlingerne medfører, at det kun er de største leverandører, som kan forblive på markedet. Analysen viser imidlertid, at der ikke er færre leverandører, og at leverandørernes indtjening ikke er faldet i perioden 2001-2010.

Til brug for analysen er der gennemført en undersøgelse blandt 1000 forbrugere om indkøbsvaner. 60 procent af forbrugerne besøger en dagligvare butik fire eller flere gange om ugen. Det kan til dels forklare, at forbrugerne prioriterer bekvemmelighed højt, når de handler. Beliggenhed, et stort vareudvalg og et hurtigt gennemført indkøb har stor betydning for valget af butik. Lave priser er dog også en væsentlig parameter.

Analysen udspringer af regeringens konkurrencepolitiske udspil fra oktober 2012. Formålet har blandt andet været at undersøge, om de nuværende rammer i tilstrækkelig grad understøtter, at detailhandlens aktører kan agere, så konkurrencen og produktiviteten i sektoren kan øges.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer samlet set, at det vil være uhensigtsmæssigt at indføre yderligere regulering af samhandlen mellem leverandører og dagligvarekæder. Yderligere regulering risikerer at være skadelig for forbrugerne, fordi konkurrencen kan svækkes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at konkurrencen og produktiviteten i detailhandlen kan øges, hvis planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes. Politisk kan andre hensyn dog veje tungere. Samtidig vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det vil være hensigtsmæssigt at overveje fordele og ulemper ved at lempe bestemmelserne i erhvervslejeloven.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Vi venter, at fremtidens detailhandel vil være præget af øget e-handel, øget internationalisering og øget digitalisering. Især e-handel ventes at komme til at spille en endnu større rolle frem over.

Tre store dagligvarekæder sidder på det meste af det danske dagligvaremarked i dag. E-handel har potentiale til at udfordre dem på sigt og styrke konkurrencen. En øget konkurrence kan betyde, at forbrugerne møder et bredere udvalg af varer og bedre priser.

En mindre restriktiv planlov vil kunne øge konkurrencen og produktiviteten i detailhandlen, men der er selvfølgelig også andre hensyn. Reguleringen af detailhandlen er i sidste ende en politisk vurdering.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, telefon 4171 5098.