Analyse

Vidensgrundlag om behavioural economics

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil frem over anvende indsigter fra behavioural economics i sit arbejde med at gøre markederne mere velfungerende.

For at fremme arbejdet med behavioural economics har styrelsen bedt et team fra Aarhus Universitet om at udarbejde et vidensgrundlag. Det beskriver, hvad behavioural economics er, samt hvilke indsigter fra disciplinen der kan bruges til at forklare forbrugernes adfærd. Vidensgrundlaget forholder sig også til, hvilken betydning behaviourial economics har for, hvordan en myndighed kan opnå størst effekt af sine initiativer.

Behavioural economics kan blandt andet forklare, hvorfor en forbruger ikke skifter til den udbyder, der objektivt set matcher forbrugerens behov bedst. Forklaringen kan for eksempel være, at forbrugeren har svært ved at overskue mange valgmuligheder, eller at der er en konflikt mellem forbrugerens kort- og langsigtede ønsker.

I arbejdet med behaviourial economics har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen trukket på erfaringer fra andre lande, hvor offentlige myndigheder har brugt indsigter fra behavioural economics til at øge effekten af deres arbejde.