Skip navigation

Vejledende udtalelse om BfBE’s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling

BET-16/10871

31. marts 2017

Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE) har bedt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af BfBE’s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling inden for den branche, der beskæftiger sig med huseftersyn og energimærkning af bygninger – dvs. et prisindeks for tilstandsrapporter, el-eftersyn og energi-mærkning

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at det påtænkte prisindeks ikke giver anledning til åbenlyse betænkeligheder efter konkurrencelovens § 6.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er hermed ikke forhindret i på et senere tidspunkt at undersøge BfBE’s påtænkte prisindeks, hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden vis erfarer, at der er grundlag herfor.

Styrelsen henleder opmærksomheden på, at det er BfBE’s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Overtrædelse af konkurrenceloven er strafbart, jf. konkurrencelovens § 23.

Denne vejledende udtalelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.