Skip navigation

Indskærpelse om ikke at fastsætte bindende videresalgspriser

DIPS-15/11413

05. januar 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en klage over en leverandør af konsumprodukter til supermarkeder.

På baggrund af klagen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en kontrolundersøgelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med kontrolundersøgelsen kommet i besiddelse af materiale, der kan give indtryk af, at der har fundet informationsudveksling sted mellem konsumproducenten og supermarkeder om prissætning, herunder informationsudveksling om konkurrerende supermarkeders videresalgspriser. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det til enhver tid skal være op til det enkelte supermarked at fastsætte sine detailpriser over for sine kunder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper endvidere, at detailprisen skal fastsættes af det enkelte supermarked uden nogen direkte eller indirekte koordinering med konkurrerende virksomheder på det relevante marked.

En indskærpelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.