Skip navigation

Kendelse af 21. december 2018 - Team DS mod Konkurrencerådet

KL-10-2017

21. december 2018

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet, at indkøbsforeningen Team DS a.m.b.a. ulovligt har koordineret priser på kameraer og tilbehør hos de godt 50 selvstændige, konkurrerende fotohandlere, som er medlemmer af foreningen. Konkurrencerådet har politianmeldt indkøbsforeningen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vicedirektør, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

”En indkøbsforening kan gavne konkurrencen og forbrugerne. Men det er en overtrædelse af konkurrencereglerne, når en indkøbsforening koordinerer priserne mellem medlemmer, der er indbyrdes konkurrenter. Det har Konkurrenceankenævnet nu bekræftet.”

Konkurrenceankenævnet skriver i sin kendelse:

”Den horisontale vedtagelse angik fastsættelse af priser mellem konkurrenter, som efter fast konkurrenceretlig praksis udgør en åbenlys begrænsning af konkurrencen. Konkurrenceankenævnet tiltræder derfor efter karakteren af udmeldingerne, at disse var egnet til at koordinere medlemmernes adfærd på markedet, og at der er tale om vedtagelser, der må anses for at have haft til formål at begrænse konkurrencen. Det er på den baggrund uden betydning, at udmeldingerne vedrørende priser var helt eller delvist baseret på oplysninger, der var offentligt tilgængelige, idet oplysningerne var indsamlet og distribueret til medlemmerne af Team DS med opfordringer om at ensrette medlemmernes salgspriser.”

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse fra december 2017 om, at indkøbsforeningen Team DS i hvert fald i knap fem og et halvt år frem til sommeren 2013 har koordineret medlemmernes priser på kameraer og tilbehør. Indkøbsforeningen har desuden udvekslet informationer om priser og andre konkurrenceparametre mellem de godt 50 fotohandlere, der er medlemmer af foreningen.

Forbrugerne kan have betalt højere priser for kameraer og tilbehør på grund af Team DS’ overtrædelse.

Konkurrencerådet har anmeldt Team DS til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Team DS har godt 50 medlemmer, som er selvstændige fotohandlere. Langt de fleste er med i PhotoCare-kæden, mens de resterende medlemmer er frie selvstændige fotohandlere og kapitalkæden Japan Photo.