Skip navigation

Kendelse af 5. april 2018 - Virksomhed A mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

KL-6-2017

05. april 2018

Virksomhed A har klaget over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag på partsaktindsigt, egenacces og meroffentlighed vedrørende en række sager tilknyttet samme sagskompleks. Konkurrenceankenævnet har afvist den del af virksomhed A’s klage, som vedrører sager, der ikke er omfattet af Konkurrenceankenævnets kompetence, og i øvrigt stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag.