Skip navigation

Kendelse af 3. april 2017 - [Klager] mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (aktindsigt)

KL-1-2017

03. april 2017

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om afslag på partsaktindsigt i en konkurrencesag med henvisning til, at klager ikke havde den fornødne væsentlige og individuelle interesse i den pågældende konkurrencesag. Klagers interesse var derimod afledt og indirekte.