Skip navigation

Kendelse af 27. april 2016 - Dansk Supermarked A/S mod Konkurrencerådet

KL-5-2015

27. april 2016

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 27. juni 2015 mod Dansk Supermarked A/S.

Ankehistorik

  1. Ankenævnskendelser

    Kendelse af 27. april 2016 - Dansk Supermarked A/S mod Konkurrencerådet

    27. april 2016