Skip navigation

Kendelse af 30. september 2015 - Lely Nordic A/S mv. mod Konkurrencerådet

KL-3-2014

01. oktober 2015

Lely Nordic og fire danske Lely franchisetagere har overtrådt konkurrenceloven ved at dele markeder og koordinere priser på blandt andet malkerobotter. Det har Konkurrenceankenævnet netop afgjort. Dermed stadfæster nævnet Konkurrencerådets afgørelse fra sidste år.

Ankehistorik

  1. Ankenævnskendelser

    Kendelse af 30. september 2015 - Lely Nordic A/S mv. mod Konkurrencerådet

    01. oktober 2015