Skip navigation

Kendelse af 9. december 2013 - Den Danske Dyrlægeforening mod Konkurrencerådet

KL-3-2013

10. december 2013

Konkurrenceankenævnet stadfæster Konkurrencerådets afgørelse om Den Danske Dyrlægeforenings etiske regler.

Sagen vedrører tre bestemmelser i Den Danske Dyrlægeforenings etiske regler om god skik ved henvisning og etablering af ny dyrlægepraksis.

Konkurrenceankenævnet udtaler om de tre bestemmelser, at de ifølge deres ”… natur er egnet til at begrænse konkurrencen, og at [bestemmelserne] derfor i sig selv har til formål at begrænse konkurrencen.”

I maj 2013 påbød Konkurrencerådet Den Danske Dyrlægeforening at ophæve bestemmelserne og at afstå fra at genindføre regler med et tilsvarende konkurrencebegrænsende indhold.

De etiske regler beskriver blandt andet, at det anses for god etik, at dyrlægeklinikkerne undlader at fastholde kunder, der er henvist af en anden dyrlægeklinik, ligesom de etiske regler indeholder anvisninger om god skik for etablering af dyrlægepraksis i forbindelse med andre dyrlægers sygdom eller død.

Omkring 90 procent af de private praktiserende dyrlæger i Danmark er medlem af Den Danske Dyrlægeforening. Og branchen omsatte sidste år for mere end to milliarder kroner.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Konkurrenceankenævnet sætter en tyk streg under, at man som forening ikke må aftale, hvordan man konkurrerer mod hinanden. Etiske regler, der begrænser konkurrencen mellem medlemmerne, ødelægger forbrugernes muligheder for at få den bedste ydelse til den laveste pris”

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.