Skip navigation

Dom fra Sø- og Handelsretten Konkurrencerådet mod LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S

U- 2-16 og U-3-16

27. august 2018

Sø- og Handelsretten har afgjort, at LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S ikke brød konkurrenceloven, da de indgik i et konsortium og sammen bød på opgaver for Vejdirektoratet.

Ankehistorik

  1. Domme

    Dom fra Sø- og Handelsretten Konkurrencerådet mod LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S

    27. august 2018

  2. Rådsafgørelser

    Dansk Vejmarkerings Konsortium

    25. juni 2015