Afgørelse

Nummer
23/04575

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Norlys’ erhvervelse af Telia Company AB’s danske aktiviteter

Konkurrencerådet har godkendt Norlys’ køb af Telias danske forretning med mobiltelefoni, bredbånd og tv. Med godkendelsen følger en række krav til Norlys, så fusionen ikke vil skade forbrugere, som har behov for bredbånd eller mobiltelefoni.

Konkurrencerådet har godkendt Norlys’ køb af Telia Company AB’s danske aktiviteter. Godkendelsen sker, efter at Norlys har afgivet bindende tilsagn, der fjerner Konkurrencerådets konkurrencemæssige betænkeligheder.

Tilsagnet forpligter Norlys til at give konkurrenter inden for salg af bredbånd adgang til sit fibernet i Danmark på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. I forbindelse med to tidligere fusioner har Norlys afgivet tilsvarende tilsagn, men Norlys er nu forpligtet til at åbne hele sit fibernet, inklusive fibernet, der etableres fremover.

Konkurrencemyndighederne har især haft betænkeligheder ved, at Norlys får tilføjet mobiltelefoni til sin produktportefølje efter overtagelsen af Telias danske aktiviteter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser har vist, at muligheden for også at sælge mobiltelefoni kan gøre det mere attraktivt for Norlys at udnytte sin stærke position på fiberinfrastruktur til at begrænse konkurrencen inden for salg af bredbånd. I tillæg hertil kan Norlys koble salget af mobiltelefoni med bredbånd, hvilket potentielt vil gøre det sværere for konkurrenter at konkurrere inden for mobiltelefoni. Disse betænkeligheder er fjernet med tilsagnet fra Norlys.

I forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af fusionen, har konkurrenter til Norlys blandt andet givet udtryk for, at konkurrencen på bredbåndsmarkedet generelt kunne være bedre. Fusionskontrollen kan dog alene anvendes til at løse konkurrencemæssige problemer som direkte følger af fusionen.

Norlys ejer blandt andet fiberinfrastruktur i store dele af Jylland og har derigennem aktiviteter inden for engrossalg af fastnet bredbåndsløsninger. Norlys har desuden aktiviteter inden for blandt andet detailsalg af bredbånds- og tv-løsninger og elforsyning.

Telia Company AB’s danske aktiviteter omfatter engros- og detailsalg af mobiltelefoni samt detailsalg af fastnet bredbånds- og tv-løsninger.