Afgørelse

Nummer
23/07051

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Basalt Infrastructure Partners’ erhvervelse af enekontrol over Reconor Holding

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. september 2023 en forenklet anmeldelse af en række fondes – rådgivet og kontrolleret af Basalt Infrastructure Partners LLP – ("Basalt") erhvervelse af enekontrol med Reconor Holding ApS og dets datterselskaber ("Reconor").

Fusionen gennemføres ved, at Basalt via datterselskabet Loop BidCo ApS erhverver alle kapitalandelene i Reconor.