Afgørelse

Nummer
MTF-23/01108

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AMAG Group AG’s erhvervelse af fælleskontrol over Holo A/S sammen med Semler Gruppen A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. februar 2023 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem AMAG Group AG, Semler Gruppen A/S og Holo A/S.

Efter transaktionens gennemførelse vil Holo A/S være fælles kontrolleret af AMAG Group AG og Semler Gruppen A/S.