Afgørelse

Nummer
MTF-22/10712

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Equinor ASA’s erhvervelse af enekontrol over BeGreen Solar ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. januar 2023 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Equinor ASA og BeGreen Solar ApS (”BeGreen”).

Transaktionen medfører, at Equinor ASA erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i BeGreen gennem Equinor Solar Power AS. Dermed erhverver Equinor ASA enekontrol over BeGreen.