Afgørelse

Nummer
MTF-22/09173

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Agilitas-fondes erhvervelse af enekontrol over NNIT’s IT-infrastruktur outsourcing-forretning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. januar 2023 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem fonde rådgivet af Agilitas Private Equity LLP’s (”Agilitas”) og NNIT A/S’ forretningsenhed inden for IT-infrastruktur outsourcing (”NNIT IO”).

Ved transaktionen erhverver fonde rådgivet af Agilitas, via New Nordic IT BidCo ApS, 100 pct. af aktierne i NNIT IO. Efter transaktionen vil Agilitas have enekontrol over NNIT IO.