Afgørelse

Nummer
20/10036

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Markedsdeling i Botex

Konkurrencerådet har afgjort, at den frivillige kæde Botex, der består af selvstændige butikker, har overtrådt konkurrenceloven. Medlemmerne af kæden har aftalt ikke at husstandsomdele reklamer i hinandens områder og har dermed begrænset konkurrencen. Konkurrencerådet skal for første gang indbringe sagen for Sø- og Handelsretten med henblik på bøde.

Ankehistorik