Afgørelse

Nummer
MTF-20/15280

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Volkswagens erhvervelse af Navistar

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 16. december 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem TRATON SE og Navistar International Corporation.

TRATON ejer inden fusionen 16,8 pct. af aktierne i Navistar. Med transaktionen erhverver TRATON de resterende 83,2 pct. af aktierne i Navistar. Efter transaktionen bliver Navistar således fuldt ejet af TRATON.