Afgørelse

Nummer
MTF-20/14572

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Waterland Private Equitys køb af EnviDan

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. december 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem StandbyCo IX ApS og Envi-Hold A/S.

Transaktionen indebærer, at StandbyCo IX ApS erhverver enekontrol over EnviDan A/S gennem erhvervelse af 100 pct. af aktierne i EnviHold A/S.