Afgørelse

Nummer
MTF-20/13143

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af en fusion mellem Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. november 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S.

Ved transaktionen sker en sammensmeltning af Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S med Vestjysk Bank A/S som den fortsættende enhed. Der er dermed tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 1.