Afgørelse

Nummer
MTF-20/13249

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kirk Kapital A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over Dansk Træemballage A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. december 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Kirk Kapital A/S og Dansk Træemballage A/S.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Kirk Kapital A/S 40 pct. af aktierne i Dansk Træemballage A/S fra Dansk Træemballage Holding A/S. Kontrollen med Dansk Træemballage A/S overgår fra Dansk Træemballage Holding A/S’ enekontrol til fælleskontrol mellem Dansk Træemballage Holding A/S og Kirk Kapital A/S.