Afgørelse

Nummer
MTF-20/04824

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Finansministeriets erhvervelse af enekontrol over Evida Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. november 2020 en almindelig anmeldelse af Finansministeriets erhvervelse af enekontrol over Evida Holding A/S (”Evida”).

Finansministeriet erhverver ved transaktionen samtlige aktier i Evida og opnår derved enekontrollen over selskabet.

Evida er i dag 100 pct. ejet af Energinet. Evida ejer og driver det nationale gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven. Evida har endvidere begrænsede aktiviteter vedrørende køb og salg af gas til balanceformål med henblik på opretholdelse af den fysiske balance i distributionsnettet. Evida består af de tidligere regionale gasdistributionsselskaber; (i) Dong Gas Distribution A/S, (ii) NGF Nature Energy Distribution A/S og (iii) HMN GasNet P/S samt Aalborg Forsynings naturgasnet.

Evida kontrollerer datterselskabet Dansk Gasteknisk Center A/S, der er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på energigasser. Finansmisteriet overtager som led i transaktionen ligeledes kontrollen med Dansk Gasteknisk Center A/S, mens 13,9 pct. af aktierne i Dansk Gasteknisk Center A/S fortsat vil være ejet af Energinet.