Afgørelse

Nummer
MTF-20/12066

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Blue Equitys erhvervelse af enekontrol over Junget

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. oktober 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Blue Equity II K/S og Junget A/S.

Ved transaktionen erhverver Blue Equity II K/S gennem datterselskabet Blue Equity Holding X ApS en kontrollerende andel på [XX] pct. af aktierne i Junget, og opnår dermed enekontrol over Junget.