Afgørelse

Nummer
MT-20/11146

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusionen mellem Conscia Danmark A/S og Credocom A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. oktober 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Conscia Danmark A/S og Credocom A/S.

Med transaktionen erhverver Conscia Danmark A/S (”Conscia Danmark”)
100 pct. af aktiekapitalen i Credocom A/S (”Credocom”). Conscia Danmark
opnår enekontrol over Credocom.