Afgørelse

Nummer
MTF-20/09853

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Algeco Holdings B.V.’s erhvervelse af enekontrol over TS Nordics Holding AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. september 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Algeco Holdings B.V. og TS Nordics Holding AB.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Algeco Holdings B.V. ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i TS Nordics Holding AB.