Afgørelse

Nummer
MTF - 20/02568

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Eniig Fiber A/S’ overtagelse af Nord Energi Fibernet A/S’ tv-, bredbånd- og telefonikunder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. maj 2020 en anmeldelse af Eniig Fiber A/S’ overtagelse af Nord Energi Fibernet A/S’ tv-, bredbånd- og telefonikunder (”indholdskunder”).

Den anmeldte fusion indebærer, at Eniig Fiber overtager slutkundekontrakterne til Nord Energi Fibernets ca. [xxx] slutkunder inden for telefoni, bredbånd og tv (”indholdskunder”), samt kundeudstyr, der befinder sig hos kunderne, og lager-beholdning af kundeudstyr.

Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion.