Afgørelse

Nummer
MTF-20/09387

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Waterland Private Equitys erhvervelse af enekontrol Modstrøm Danmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. september 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem StandbyCo VII ApS og Modstrøm Danmark A/S.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver StandbyCo VII ApS
ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i Modstrøm Danmark A/S.