Afgørelse

Nummer
MTF-20/02978

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Blue Equity II K/S og Alssund Holding ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over DTK Group ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. september 2020 en forenklet anmeldelse af Blue Equity II K/S (”Blue Equity II”) og Als-sund Holding ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over DTK Group ApS.

Ved transaktionen erhverver Blue Equity II gennem datterselskabet Blue Equity Holding III ApS (”Blue Equity Holding”) 100 pct. af anparterne i DTK Group ApS fra selskabets nuværende ejere, Alssund Holding ApS og Susanne og Peter Provstgaard Holding ApS.