Afgørelse

Nummer
MTF-20/06871

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af IK Investment Partners’ erhvervelse af enekontrol med TopCap FlexoPrint ApS og CapHold FlexoPrint ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. juni 2020 en forenklet anmeldelse af IK Investment Partners’ (”IK-gruppen”) erhvervelse af enekontrol med TopCap FlexoPrint ApS (”TopCap”) og CapHold FlexoPrint ApS (”FlexoPrint”).

Transaktionen vil ske ved, at IK-gruppen gennem et porteføljeselskab, Optimum Group B.V. (”Optimum-gruppen”), erhverver enekontrol med TopCap og FlexoPrint. Det foregår ved, at Optimum-gruppen overtager 100 pct. af aktiekapitalen i TopCap fra selskabets nuværende ejere, samt overtager alle de resterende aktier, som TopCap p.t. ikke ejer i FlexoPrint, fra ejerne af de øvrige aktier i FlexoPrint.