Afgørelse

Nummer
20/07988

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Marius Pedersen A/S’ erhvervelse af enekontrollen over FKSSlamson A/S og Perma ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. juli 2020 en forenklet anmeldelse af Marius Pedersen A/S’ erhvervelse af enekontrollen over FKSSlamson A/S og Perma ApS.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Marius Pedersen A/S ved en aktie- og anpartsoverdragelse alle kapitalandele i hhv. FKSSlamson A/S og Perma ApS.