Afgørelse

Nummer
MTF-20/02434

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordea Bank ABP’s erhvervelse af enekontrol over SG Finans AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2020 en anmeldelse af en fusion mellem Nordea Bank ABP (”Nordea”) og SG Finans AS (”SG Finans”).

Ved transaktionen erhverver Nordea 100 pct. af aktierne i SG Finans, og opnår dermed enekontrol over SG Finans.