Afgørelse

Nummer
MTF-20/02620

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kemp & Lauritzen A/S’ erhvervelse af Lindpro A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. marts 2020 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Kemp & Lauritzen A/S og Lindpro A/S.

Ved transaktionen erhverver Kemp & Lauritzen A/S 100 pct. af aktierne i Lindpro A/S fra MT Højgaard A/S. Lindpro A/S ejer inden transaktionens gennemførelse datterselskabet Arssarnerit A/S. Arssarnerit A/S indgår ikke i transaktionen, men forbliver i MT Højgaards ejerskab efter gennemførelse af transaktionen.