Afgørelse

Nummer
MTF-18/18704

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture, Axione, mellem Bouygues Energies&Services og Mirova Société Anonyme

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. december 2018 en forenklet anmeldelse af oprettelsen af joint venturet Axione mellem Bouygues Energies&Services og Mirova Société Anonyme.

Mirova Société Anonyme erhverver ved transaktionen knap halvdelen af aktierne i Axione der i dag er et helejet datterselskab under Bouygues Energies&Services. Efter oprettelsen af joint venturet vil Bouygues Energies&Services og Mirova have fælles kontrol over Axione.