Afgørelse

Nummer
MTF-18/19137

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af en fusion mellem Bygma A/S og Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. december 2018 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem Bygma A/S og Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS.

Fusionen finder sted ved, at Bygma A/S (herefter Bygma), som er 100 pct. ejet af Bygma Gruppen A/S, erhverver 100 pct. af aktierne i Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS (herefter Fridolf). Bygma erhverver dermed enekontrol over Fridolf.