Afgørelse

Nummer
18/18860

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etablering af et selvstændigt fungerende joint venture mellem Eurowind Energy Holding A/S og Eniig Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. december 2018 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Eurowind Energy Holding A/S (herefter EEH) og Eniig Holding A/S (herefter Eniig).

Ved transaktionen indsættes EEH, som et nyt selskab mellem Eurowind Energy A/S (herefter EWE) og dets nuværende ejere, og EEH og Eniig indskyder deres respektive datterselskaber EWE og Eniig Renewables A/S til et selvstændigt fungerende joint venture, som efter fusionen vil have Eurowind Energy A/S’ navn. EEH og Eniig vil have fælles kontrol over joint venturet. Ved oprettelsen af joint venturet vil EEH og Eniig hver især indskyde alle deres aktiviteter og opgaver, der relaterer sig til udvikling, administration, produktion og salg af el, som genereres via vind- eller solparker.