Afgørelse

Nummer
18/17614

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af kapitalfonden Triton Smaller Mid-Cap Funds erhvervelse af Dantaxi Gruppen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. november 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Triton Smaller Mid-Cap Fund (Triton) og Dantaxi Gruppen, der består af Dantaxi 4x48 A/S, Kørsels-kontoret Dantaxi A/S og Cabital Finans A/S.

Med fusionen erhverver Triton Smaller Mid-Cap Fund via datterselskabet Greenfleet A/S enekontrol over Dantaxi Gruppen ved at erhverve alle væsentlige forpligtelser og aktiver vedrørende Dantaxi Gruppen. Der er tale om en kombineret aktiv- og aktieoverdragelse. I forbindelse med overdragelsen erhverver Triton Smaller Mid-Cap Fund desuden 40 % af aktierne i Taxipoolen Svedan A/S.