Afgørelse

Nummer
MTF-18/17373

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Circle K Danmark A/S’ overtagelse af driften relateret til 72 servicestationer fra 12 forpagtere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. oktober 2018 en anmeldelse af en fusion mellem Circle K Danmark A/S’ (”Circle K”) og 12 forskellige forpagtere af i alt 72 servicestationer.

Transaktionen indebar, at Circle K overtog inventar, medarbejdere, goodwill, m.v., knyttet til driften af 72 servicestationer, som før transaktionen var drevet af 12 individuelle forpagtere under Shell-varemærket. De 12 forpagtere drev servicestationerne gennem følgende virksomheder: Seide Retail ApS, TCB Retail ApS, TCB Oil ApS, Skydt-Nielsen ApS, Ronilla Retail ApS, Retail Vestsjælland ApS, Retail Vejle ApS, Per Re-tail ApS, Linde Terp ApS, Lefre Terp ApS, Lefre Energi ApS, Ener-gy4you ApS, Energy2Go ApS, Thorbjørn Rafn ApS og TJ Retail ApS.