Afgørelse

Nummer
18/14790

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AP Pensions erhvervelse af enekontrol over Skandia

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. september 2018 en forenklet anmeldelse af fusionen mellem AP Pension, Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia A/S og Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Transaktionen indebærer, at AP Pension erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia A/S og Skandia AMF, hvorved AP Pension opnår enekontrol over Skandia.