Afgørelse

Nummer
18/05939

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

GlobalConnects køb af Nianet

Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem televirksomhederne GlobalConnect A/S og Nianet A/S, efter at parterne har afgivet tilsagn over for rådet. Tilsagnene indebærer, at GlobalConnect frasælger Nianets aktiviteter inden for housing-tjenester i Aarhusområdet.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Vi har haft betænkeligheder ved, om GlobalConnects fusion ville hæmme konkurrencen om salg af plads i datacentre, det vil sige såkaldte housing-tjenester, i Aarhusområdet betydeligt. De betænkeligheder har parterne imødekommet ved at forpligte sig til kort tid efter fusionen at sælge den del af Nianet fra. Det er to store virksomheder på bredbåndsmarkedet, der går sammen, og det har forståeligt nok skabt bekymring hos nogle kunder og konkurrenter. Efter at have undersøgt de berørte markeder og det tilsagn, der nu er afgivet, vurderer vi dog, at fusionen ikke hæmmer konkurrencen betydeligt. Både erhvervsdrivende og engroskunder har fortsat mulighed for at købe bredbånd hos en række forskellige udbydere.

Konkurrencerådet har godkendt, at GlobalConnect A/S køber Nianet A/S, inklusive dets to datterselskaber Fuzion A/S og Zen Systems A/S. Godkendelsen kommer, efter at virksomhederne har afgivet bindende tilsagn.

Tilsagnene forpligter GlobalConnect til kort tid efter fusionen at frasælge Nianets aktiviteter inden for housing-tjenester i Aarhusområdet til en levedygtig køber. Køberen skal godkendes af konkurrencemyndighederne.

Konkurrencerådet har haft betænkeligheder ved fusionen, fordi den uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på markedet for salg af housing-tjenester i Aarhusområdet. Salg af housing-tjenester sker fra datacentre, hvor virksomhedskunder for eksempel kan leje plads til opbevaring af egne servere og it-udstyr.

Begge selskaber har forretningsområder inden for blandt andet engrossalg af bredbåndsforbindelser, salg af bredbåndsforbindelser til erhvervsdrivende og salg af housing-tjenester.