Afgørelse

Nummer
MTF-18/09418

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over NS Transcargo A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. april 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Nordic Transport Group A/S (”NTG”) og NS Transcargo A/S (”NS Transcargo”).

Fusionen finder sted ved, at NTG erhverver 51 pct. af aktierne i NS Transcargo, der herefter bliver driftsselskab i NTG-koncernen. Transaktionen indebærer, at NTG erhverver enekontrol over NS Transcargo.